Historiek
Visie
Ontwerpmethodiek
Projectopvolging
Budgetbewaking
Duurzaamheid
Team
AVAPARTNERS in de pers
Vacatures

PROJECTOPVOLGING


Een complexe ontwerp- en bouwopgave vergt de aanpak van een multidisciplinair studieteam. De opdrachtgever zal kunnen rekenen op professionele ondersteuning binnen het kader van de door hem aan het bureau toevertrouwde opdracht .

De gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting bestaat bij AVAPARTNERS uit 27 medewerkers die altijd, naargelang de behoeften, bij een project kunnen ingeschakeld worden.

Alle leden van het studieteam, die het project zullen begeleiden, worden zorgvuldig geselecteerd en bij elkaar gebracht op basis van strenge criteria en grondig overleg.

Voor de volledige uitvoering van de opdracht wordt dit projectteam geleid door een projectleider.

Deze laatste vertegenwoordigt het team in alle betrekkingen met de opdrachtgever en op de verscheidene vergaderingen.
Hij/zij is belast met:

  • de coördinatie
  • de controle
  • en de administratie van alle projectdocumenten

en verantwoordelijk voor:

  • de door zijn medewerkers opgestelde planningen
  • de uitgave van documenten
  • de uitgevoerde kostenbewaking
  • en de kwaliteitscontrole.

Om zijn/haar verantwoordelijkheid inzake de bewaking van concept, programmatie, budget, planning en kwaliteit te kunnen waarmaken, dient de projectleider de optimale omstandigheden hiervoor te creëren. Dit houdt in dat hij/zij als allereerste taak heeft om het projectteam te organiseren en afspraken te maken met alle betrokken partijen over de uitwissseling van informatie. Het projectverloop wordt daardoor voor alle partijen transparant.
Door de loop van de jaren heen heeft AVAPARTNERS een resem tools ontwikkeld en verfijnd om indien nodig bij te sturen. Meestal gaat het over checklists of standaardlijsten, soms ook over benchmarking.

De partners van AVAPARTNERS, Bernard Van Acker, Karin Hupperts, Mieke Goegebuer en Hans Van Bever, dragen de eindverantwoordelijkheid inzake concept, budget en timing en coachen hun teams.

 
Did nothing in 1.0872330665588 seconds