Historiek
Visie
Ontwerpmethodiek
Projectopvolging
Budgetbewaking
Duurzaamheid
Team
AVAPARTNERS in de pers
Vacatures

ONTWERPMETHODIEK


De basis van elk ontwerp is een neerslag van het programma van eisen. Om dit programma van eisen volgens de wensen en eisen van de gebruiker van het gebouw op te maken, organiseren wij gedurende het studieproces een Value Engineering Sessie. Alle wensen resulterend uit deze sessie worden bekeken, afgewogen en op een verantwoorde manier in het programma van eisen opgenomen. Het programma van eisen is het referentiekader gedurende het volledige proces. Dit is geen statisch document maar kan gedurende het ontwerpproces mee evolueren met de visies ten aanzien van een aantal onderwerpen.

Samen met de ontwikkeling van het programma van eisen begint de ontwikkeling van het architecturaal concept. Dit dient de vertaling te zijn van de algemene visie van de bouwheer en de architect. Het concept komt enkel tot stand door een kritische en creatieve houding van alle partijen t.o.v. de opdracht.

Het programma van eisen en het prille concept krijgen voor de eerste keer een ruimtelijke uitdrukking tijdens het ontwikkelen van het schetsontwerp. AVAPARTNERS werkt intern simultaan verschillende opties en scenario's uit via een ontwerpend onderzoek. Een projectteam binnen het kantoor met diverse kennis en ervaring bestudeert samen de opdracht en ontwikkelt elk apart diverse ideeën waarbij gevraagd wordt zonder remming out of the box en creatief vernieuwend over het programma na te denken en ideeën grafisch te verwoorden. Deze ideeën worden in samenwerking met de opdrachtgever in het projectteam besproken, geëvalueerd en gewaardeerd. Door naast elkaar verschillende scenario's uit te werken vermijden we fixatie op één enkel idee. Uit de verschillende scenario's worden de beste elementen gefilterd en vertaald in een schetsontwerp. Dit schetsontwerp is geen assemblage van verschillende ideeën, maar is het resultaat van fundamenteel onderzoek naar duurzame waarden en materialen. Tijdens de schetsontwerpfase wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de impact van technische uitrustingen en de stabiliteitsstudie. Alle bevoegde instanties worden ook in deze fase geconsulteerd.

Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt tot voorontwerp, definitief ontwerp en uiteindelijk uitvoeringsdossier. Bij de afronding van elke fase wordt het project volledig doorgenomen met de opdrachtgever en waar nodig bijgestuurd.

Een innoverend en kwalitatief resultaat realiseert zich volgens ons op vijf evenwaardige vlakken: op conceptueel, esthetisch, functioneel, structureel en economisch vlak. Van elke partner in het proces wordt dezelfde gedrevenheid en originele benadering verwacht om tot het gewenste resultaat te komen, nl. een project met een toekomst voor morgen aan de komende generaties te kunnen overdragen.

Medewerkers worden gestimuleerd om zich bij te scholen en infosessies te volgen en de opgedane kennis uit te wisselen met collega's. In het geval van belangrijke wijzigingen in voorschriften of bouwtechnieken wordt een aangepaste scholing voor de betrokken medewerkers georganiseerd.

 

 
Did nothing in 0.06510591506958 seconds